четвртак, 24. јануар 2013.

0009 - Реєстрація "Коломийки" і початок "Вісника"

До 2003 року я так дещо писав, перше для "Українського слова" а рідко і до "Дзвонів". 2003 року реєстровано Товариство плекання української культури "Коломийка". З того періоду я почав приготовляти і друкувати інформаційник товариства "Вісник". У ньому писав про всі активності у товаристві а виходив він раз на місяць. Ці інформації можна прочитати у монографії "50 Вісників Коломийки", яку я впорядкував а товариство "Коломийка" профінансувала з нагоди відзначення 30 -ої річниці від засновання 2009 року.50 Вісників Коломийки

За видавця:
Петро Ляхович

Відповідальний редактор:
Петро Ляхович

Лектори:
За збереженням мови оригіналу

Технічне оформлення::
Петро Ляхович

Дизайн обкладинки:
Йовіца Томашевич

Видавець:
Петро Ляхович

Випуск:
Товариство плекання української культури «Коломийка»

Випуск фінансово помогли:
Національна Рада Українців Сербії

Друк:
ДОО МАРИН
Сремська Митровиця

Тираж:
300Рецензія     Після видання Монографії ,,Коломийка 25“ і ,,Монографії сім`ї Ляховичів“ автор Петро Ляхович знову порадував всіх прихильників і членів цього товариства новим виданням під назвою Збірник ,,50 Вісників ,,Коломийки“.
     Перед нами видання в якому зібрано 50 Вісників ,,Коломийки“- товариства, яке цього року відзначає чималий ювілей 30 років діяльності. В цьому виданні відображено один період творчості ,,Коломийки“, а разом з тим представлено життя української громади в Сремській Митровиці. Можна зазначити, що це чи не єдине видання на цих просторах присвячене культурно-мистецькому товариству, яке плекає українську культуру. Читаючи Збірник читач знайомиться з тим, як розвивалося Товариство ,,Коломийка“ від часу коли гурток українського танцю у 2003 році зареєстрований і українці Сремської Митровиці отримали українське товариство в своєму місті.
     Відразу ж після реєстрації Товариства ,,Коломийка“ виникла потреба у збільшенні інформованості у осередку і так виник Вісник ,,Коломийки“ який  на початку був писаний на звичайній друкарській машинці і умножуваний ксероксом. На сьогоднішній день ,,Вісник“ зберіг свою початкову форму, має чотири сторінки на форматі А4 і виходить раз в місяць.
     Вісник ,,Коломийки“ виходить в світ завдяки праці, знанню, ентузіазму і віданності справі українства редактора Петра Ляховича. Петро Ляхович від самого початку діяльності ,,Коломийки“ був його активним членом. В 2003 році разом з другими активістами збирає заяви задля реєстрації цього українського товариства в Сремській Митровиці.  Відразу ж після реєстрації Петра Ляховича обрано головою ,,Коломийки“. На цій посаді успішно працював два роки. Пізніше обраний керівником групи співаків українських народних пісень з якою працює і по-сьогодні. Писати статі до україномовних видань почав 1997 року. Напевне саме ця тісна пов`язаність автора з ,,Коломийкою“ надала можливість так детально описати всі моменти діяльності цього товариства, вказати читачеві на весь той ентузіазм і натхненну працю членів товариства за допомогою яких товариство не тільки успішно працює, а і піднімається на все вищий рівень творчості. 
     Збірник складається з Вступу і 50-ти чисел ,,Вісника“ в яких автор послідовно пише про активності товариства  і у якому представлено всі культурні заходи і маніфестації не тільки в Сремській Митровиці а і у Воєводині, Сербії. Автор пише про все, що вважає цікавим для читача.
В першому номері ,,Вісника“ описано все стосовно реєстрації, плану роботи, членства і діяльності ,,Коломийки“.
     В наступних номерах можемо прочитати про участь Товариства ,,Коломийки“ в різних маніфестаціях, фестивалях, оглядах народної творчості. Тут можна прочитати про Перший Фестиваль української культури ,,Калина“ і всі наступні фестивалі. Особлива увага приділена III Фестивалю ,,Калина“ який відбувся в Сремській Митровиці. Значну увагу приділено навчанню української мови в цьому осередку, автор розповідає про Літні школи україністики, які відбувалися в цей період.  Можна прочитати про відзначення ювілеїв, українських балів і других значних дат. Автор чимало уваги приділює церковним подіям і святам. У Збірнику описано не тільки самі події, а розказано і про людей які найбільш заслужені за те, що Товариство ,,Коломийка“ успішно працює вже 30 років. У рубриках ,,З нашого минулого“ і ,, З нашої історії“ можна прочитати спогади  представників старшого покоління про доселення українців на територію Общини Сремської Митровиці, про життя і діяльність української громади в минулому. Всі статті ілюстровані відповідними фотографіями.
     Збірник написаний ясним і зрозумілим стилем, як зазначено на перших сторінках, в Збірнику збережено мову оригіналу, тобто мову якою звичайно спілкуються українці на цих просторах. Ціллю автора було приблизити це видання широкому кругу читачів, зберегти від забуття усі події з життя української громади Сремської Митровиці, а і Воєводини і перенести майбутнім поколінням.
     Усі ці завдання ,,Вісник до тепер успішно виконував і надіємося що виконуватимиме їх і в майбутньому.
     В майбутньому Збірник ,,50 Вісників ,,Коломийки“ буде цінним джерелом для   наступного покоління українців, які схочуть дізнатися і глибше вивчити процес національного відродження української спільноти Сремської Митровиці і Сербії.

                                                                                    Оксана Стецюк

Нема коментара:

Постави коментар